URSUS N-218/P


Rozrzutnik N-218P przeznaczony jest do roztrząsania obornika, torfu i kompostu. Współpracuje z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch" o mocy odpowiednio min. 45 kW (61 KM). Produkowany jest w wersji z adapterem poziomym dwubębnowym, lub pionowym czterobębnowym. Napęd przenośnika podłogowego może być mechaniczny lub hydrauliczny. Rozrzutnik N-218/P jest w pełni przystosowany do transportu po drogach publicznych, posiadaja pneumatyczną instalację hamulcową i instalację elektryczną - idealny w małych i średnich gospodarstwach - pionowy adapter istotnie zmniejsza ilość przejazdów - bardzo dobre rozdrabnianie rozrzucanego materiału.
- idealne w małych i średnich gospodarstwach
- pionowy adapter istotnie zmniejsza ilość przejazdów
- bardzo dobre rozdrabnianie rozrzucanego materiału