URSUS N-218/2


Rozrzutnik N-218/2 przeznaczony jest do roztrząsania obornika, torfu i kompostu.  Współpracuje z ciągnikami wyposażonymi w dolny zaczep transportowy typu „hitch" o mocy odpowiednio min. 45 kW (61 KM). Produkowane są w wersji z adapterem poziomym dwubębnowym, lub pionowym czterobębnowym. Napęd przenośnika podłogowego może być mechaniczny lub hydrauliczny. Rozrzutnik N-218/2 jest w pełni przystosowany do transportu po drogach publicznych, posiadaja pneumatyczną instalację hamulcową dwurzędową i instalację elektryczną - idealne w małych i średnich gospodarstwach - pionowy adapter istotnie zmniejsza ilość przejazdów - bardzo dobre rozdrabnianie rozrzucanego materiału.
- idealne w małych i średnich gospodarstwach
- bardzo dobre rozdrabnianie rozrzucanego materiału